Spirit Guide's

 

 

 

 

 

Guide's til at leve med lethed, mening og retning hver dag
Spirituel living hver dag

Materialet kan lyttes online og downloades. 
Så snart din betaling er modtaget får du en mail med dit køb.

Energetisk identitet og centrering

Energetisk identitet og centrering en invitation til at matche vores selvbillede med den energetiske identitet og centrering, som dybest set er det sted, hvor vi møder os selv med kærlige øjne, og kan træde frem med ægthed og uden skam. Når vi er balanceret i vores energetiske identitet, kan vi hele de følelser og tanker som larmer og skaber støj i sindet. I de 2 Spirit Guides videregiver jeg kanaliseret inspiration til at tillade energien at samarbejde og gennemstrømme energicentrene. Få inspiration til et styrket og kærligt indre samarbejde baseret på de 7 kærlige skridt og essentielle olier fra doTERRA. 
2 Speaks incls forslag til essentielle olier der kan støtte i processen til download Pris: 179,-

Selvværd

Selvværd Er at stå stærkt i sin egen autoritet. Den blide og favnede følelse af en stærk forbundethed med vores sjæl, som skaber et indre samarbejde og afsæt for vores liv. Hvad har du brug for at blive støttet i? Hvad vil du gerne have hjælp til at give slip på? Hvad vil du gerne invitere indenfor i dit liv? Hvad vil du gerne lære dine celler at transformere? Hvordan vil du gerne tale med dig selv? Hvilke signaler vil du gerne sende til din krop? Hvad har du brug for for at være omsorgsfuld? Jeg inviterer på ingen måde til mageligheden i os, men til at gå vejen i et indre samarbejde der favner, respekterer og ærer den vi er.
2 Speaks incls forslag til essentielle olier der kan støtte i processen til download Pris: 179,-

En højnet livsoplevelse

En højnelse af livsoplevelsen med vokseværk og mellemrunder. En invitation til at gå fra de lavere vibrationer til de høje vibrationer og lettere energier. I en periode vil det opleves som om ingenting passer helt sammen mere - noget er måske egentligt okay, mens andet slet ikke er okay, og noget tredje stadig er ved det gamle. Når vi har givet slip på det, vi ikke har brug for, er der plads til at de lettere energier kan lande. 

2 Speaks incls forslag til essentielle olier der kan støtte i processen til download Pris: 179,-

Fra kontrol til tillid

Fra kontrol til tillid Tillid er tryghed og accept. Utryghed er en vibration, der tankemæssigt støttes op af kontrol for at skabe mere tryghed. Typisk er det noget vi lader være med at gøre, nogen vi undgår eller noget vi ikke tillader os selv, at gøre eller drømme om. I denne måned fortæller jeg om den blide, stærke følelse af at være i indre kontrol. Den kontrol tager sit afsæt i tillid, og har en højere vibration som giver en følelse af lethed. De essentielle olier tilbyder os hjælp med at slippe denne udtryghedsfølelse på celleplan.

3 Speaks til download og 1 eBog om tillid til at ville og gøre  Pris: 179,-
TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Tro

Tro Tro er det, som ligger bag ved de forventninger, vi har. Historien betyder rigtig meget for, hvordan vi sætter os mål, hvilke mål vi sætter os og på hvilken måde vi støtter os selv på vejen. Det vi tror på skaber vejen og bliver den vej vi træder ud på. Pakken er sammensat af en lydfil, som du kan bruge meditativt, en meditation om 'Barndommens vindue', der åbner for overraskende indsigter samt en lydfil om 'historiens betydning'. Et mix af inspiration til forandringer med mening.

2 Speaks, 1 meditation, 1 video til download Pris: 179,-

TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Forløsning

Forløsning Fra fastlåsning til forløsning
Nogen gang er det lettere ikke at tage os af vores følelser, men hvad sker der egentligt med de følelser vi ikke møder? De lander som en måske tung energi, stemning der er trykket, vrede, ked af det eller bange. I dette tema ser vi på forskellen på fastholdelse og  forløsning af følelser og energi. Der er et tillæg med en light version af energien i kroppen og hjælp til at give slip på bagege med de essentielle olier.

En Speak til download og 1 video om kroppens energi og hjælp til at slippe bagage  Pris: 179,-

TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Transformation

Transformation Transformationen er altid båret af et ønske om blive mere trygge dybt inde i os selv - noget der føles ægte og sandt. At få en erkendelse af hvad tryghed, flexibilitet og styrke er, har derfor betydning for om vi kan lande meningsfuldt i en transformation. Transformation handler om at justere det, der ikke fungerer for os.

​2 Speaks til download Pris: 179,-

TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Selvkærlighed

Selvkærlighed Dramatrekanten. Hør om hvordan dramatrekanten spænder ben for at vi kan lande i selvkærlighed. Hør også hvorfor det er så svært, at forlade dramatrekanten. Hør mit bud på, hvorfor tilgivelse baner en vej til selvkærlighed, og hvordan du skaber en indre dialog der kan lande selvkærlighed. Få mit bud på hvilke essentielle olier der vil støtte dig i processen. 

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Skyggesider

Skyggesider og stilhed På mange måder handler stilheden om at 'stille sig' et skridt bag ved tankerne, følelserne og det som sker uden om os. Når vi gør det, ændrer vi os fra at være 'deltager' til at være 'observatør'. I dette tema fortæller jeg om, hvad der træder frem i stilheden. Stilheden kan noget, der er helt fantastisk. Du lærer dig selv at kende. 

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Lev fra essensen

Lev fra essensen
Den indre dialog 
Forandringer påvirker vores identitet - vores selvbillede. Når vi er landet i nyt, har der været meningskriser, Forandrer vi selvbilledet, så forandres vores identitet. Det kan vi gøre bevidst. Egoet og sjælen opererer på 2 forskellige vibes - samarbejde de ikke, er der støj i tanker og følelser. Når vi skaber fra mening og samarbejde oplever vi flow og overensstemmelse i vores selvbillede og identitet. 

1 Speak og videoer om den indre dioalg til download Pris: 179,-

TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Sig Ja til dig

Sig ja til dig! 
Når vi siger Ja til os selv må vi gøre det lidt ad gangen! 

Vi må sige ja igen og igen og igen..! Det fantastiske er jo netop, at vi siger ja til det næste skridt, den næste oplevelse, den næste læren os selv at kende - det næste ukendte vi ikke vidste vi havde brug for. 

1 Speak til download Pris: 179,-

TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Tanker og hækkeløb

De indre hindringer! 
Tanker og hækkeløb

Hvad er det der sker med os, når uplanlagte hændelser kommer i vejen for det vi havde forestillet os, vi skulle, på den måde vi havde forestillet os, at det skulle ske?
Nogen gange er vi rigtig gode til det, men når det rammer vores  modstand, så rammer det lige ind i følelserne og kendte reaktioner, og så er vi i det indvendige hækkeløb mellem kontrol og utryghed... 

1 Speak download Pris: 179,- TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Indre balance

Indre balance! 

Forstå hvorfor det vi har lært kan være en af vores største forhindringer til at skabe indre balance. 

Brug hverdagen som inspiration til at se dybere ind i dig selv, og skabe et grundlag for den meningsfuld indre balance for dig. 

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Lev med intuition

Lev med intuition og efter intention! 

Hvilken betydning har det at være i balance? Hvordan lever man med efter intention og følger sin intuition? Hvordan kommer vi videre i den modstand vi møder, når vi følger intuitionen? Lær hvordan du bruger modstand til at opnå større frihed og mere nærvær med dig selv. 

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Manifestation

Manifestation! 

Vi manifesterer hver eneste dag. Bliv klogere på hvordan du kan skabe de forandringer, du har brug for og hvordan du manifesterer dem i dit liv. Hør om hvordan den vibration vi kan skabe i os selv følelsesmæssigt og det vi kan visualisere, er din allierede partner når du skal manifestere.  

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Pleaserrollen

Pleaserrollen! 

Lær at genkende når pleaserrollen er i spil og hvad det kan gøre ved dig og din energi. Jeg deler mine leveregler for en kærlig selvforståelse og giver dig De 7 Kærlige Skridt der skaber et genialt samarbejde mellem hjernen og hjertet. Det bringer dig i et mindset, der støtter dig og gør det muligt at forlade pleaserrollen på en kærlig måde for både dig og andre. 

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Power og følelser

Power og følelser! 

Følelser har noget til os, de vil os noget! Følelserne er fyldt med visdom og energi. Forstå hvordan kroppen og sindet arbejder sammen om at beskytte dig, ind til du er klar til at favne og forløse følelserne. Bliv klogere på forskellen mellem sinds fornuft og sunde fornuft. Forstå forskellen på at lave beskyttelse og skærme dig og lukke af i stedet nære dig med det der glæder dig. 

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Plads til ro

Lær at skabe plads til ro! 

Det er meget let at miste sig selv i hverdagens travlhed.

Hvordan kan du skabe plads og ro til dig i en hektisk hverdag med opgaver, ansvar og pligter.

Giv hjernen mere fri og find frem til det hjertet længes efter. Hør hvordan du på en enkelt måde kan skabe mere plads i hverdagen lige præcis dig i dit liv. . 

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Normalt er den største forhindring

Normalt er den største forhindring! 

Normalt opleves også som tryghed - men der gemmer sig mere inde bag ved.

Det normale, er den person vi lander i hver dag, når vi vågner. Det er den, vi kører på autopiloten. De indre svar finder vi ved, at se forbi vores normale jeg og være nysgerrig på hvad der ellers er at finde inde bag scenen.  

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Lederskab

Lederskab og din historie! 

Hvad betyder din historie? Forstå hvilken betydning dine tidligere erfaringer har på dit lederskab. Hvilke aftryk har det sat i dit indre, som gør det svært at træde frem eller steppe op? Bliv klogere på hvordan kroppen viser dig nye veje. Forstå det indre samarbejde og hvordan du rummer nye muligheder i et nyt selvbillede af dig.

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Balance og indre skønhed

Indre balance og skønhed! 

Skønheden er i øjnene der ser. 

Hvad ser du i dig selv? Se din skønhed. Skønhed handler meget mere om vores tanker og følelser om os selv. Få en video + videoer om vigtige grundstoffer, E-bog om at sove godt og Tips til naturlig sundhed. 

1 Speak til download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-

Indre samarbejde

Indre samarbejde! 

Bliv klogere på energiens samarbejde mellem krop, sind og ånd.

Forstå hvorfor din evne til at modtage er vigtig. Lad hjernen få fri og mærk logikken og tilliden til det samspil energien har i din tjeneste. 

1 Speak download Pris: 179,-TRYK FOR DOWNLOAD PRIS KR. 179,-